ירושלים היא קודש הקודשים שלנו. היא ההשראה והיא היצירה. היא הכוכבת הראשית והיא התפאורה. היא החולם והיא המציאות. יופייה מהפנט אותנו וכיעורה לא נעלם לרגע מעינינו. עברונו, ירושלים היא מצב תודעה. בכל רגע נתון אנחנו מבקשים לגעת בליבתה ובקדושתה. באתגריה ובקשייה. בפוטנציאל הטמון בה ובפצע הפעור בה.

 

צילומים: נועם שוגונובסקי ויאיר מיוחס

כל היצירות שלנו נובעות מתוך ירושלים. הן שואבות ממנה השראה, מגיבות אליה, מתקבצות אל ליבתה, זוהרות באורה או חושפות את הצדדים האפלים שלה. כל היצירה שלנו, בשדה האמנות ובכל שדה פעולה אחר, נובעת מתוך הרצון והחובה ליצור אמנות שבוקעת מהמציאות ומשפיעה על אותה המציאות בדיוק.

 בעזרת פסטיבל אמנות שמתקיים מדי קיץ ושלל פעולות נוספות אנחנו שואפים לבחון כל הזמן את המציאות במבט פתוח ומחודש. אנחנו מנסים להחליף את נקודת המבט המקובעת שיש לכל אחד ואחת מאיתנו בהסתכלות יותר מרובדת ופחות שיפוטית על אותה המציאות בדיוק. אנחנו מבקשים להגביה את המבט, להמיס את הגבולות, לעורר אמפתיה, לפתוח את הראש ואת הלב. לזכור תמיד שירושלים כובשת אותנו, משחררת אותנו ומאפשרת לנו להתאחד סביב האהבה אל העיר.

השנה, כשכולם מסביב מציינים 50 שנה למלחמת ששת הימים, אנחנו מציעים לכם פסטיבל מרוכז, ששואב השראה מהמציאות בירושלים, מאנשים של ירושלים ומהתהליכים המרתקים שקורים בה וסביבה. הפסטיבל שאוצר את המציאות לעבודות אמנות מוקפדות ומרחיבות תודעה ומבקש גם, במידת האפשר, להשפיע על אותה המציאות בדיוק.

בארבעת השבועות של מקודשת 2017, ובעצם בכל רגע ובכל שנייה, נבקש לחזור אל הבסיס, אל המעיין, אל הטבור ואל הלב ולהגיד לכל מי שמאמין - לא משנה במה - בואו לירושלים. בואו תחפשו בה את עצמכם. בואו בשלום.