אנימציה: משה זילברנגל
תודה ל: אלון כהן-ליפשיץ, אלעד אוריין, אלי שפירו, שגית מזמר