מהעיתונות

בעולם »

The New York Times

✦  the Guardian

BBC Radio

✦  the Daily Mail

✦  the Independent

the Daily Telegraph

Frieze 

✦  the Wall Street Journal

✦  Forbes

✦  the Christian Science Monitor

✦  the Huffington Post

Libération

✦  Le Monde

✦  Voice of America

✦  Wallpaper

Al-Monitor

✦  Bloomberg

The Associated Press

the Jewish Chronicle

City Lab

✦  the Quietus. 

בתקשורת המקומית » 

הארץ

Ynet

מקור ראשון

אל-מוניטור

ערוץ 13

מאקו

אולפן שישי

מעריב

Times of Israel

The Jerusalem Post

ישראל היום